ŠOLSKI SKLAD

ŠOLSKI SKLAD

V šolskem letu 2001/2002 se je Svet staršev OŠ Preserje pri Radomljah odločil oblikovati šolski sklad. Sredstva šolskega sklada so namenjena predvsem dobrodelni dejavnosti – pomoči socialno šibkim učencem, raziskovalni dejavnosti na šoli, pomoči nadarjenim učencem po posameznih področjih in nadstandardnemu programu šole (šole v naravi, izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, fakultativni pouk jezikov), da bi bil le-ta dostopen čim večjemu številu šolarjev.

Predstavniki staršev so ugotovili, da šola ponuja pester nadstandardni  program, ki ga nekateri otroci zaradi pomanjkanja sredstev, ne morejo koristiti.

Šolski sklad je bil konec leta 2001 ustanovljen v duhu pomoči otrokom, ki bi želeli obiskovati fakultativni pouk jezikov in bi se radi udeležili različnih taborov, a jim zaradi socialnega statusa to ni omogočeno.

Svet staršev je želel dati možnost tudi otrokom, ki so nadpovprečno delavni in uspešni pri šolskem delu, in jim pomagati pri obiskovanju različnih izobraževalnih dejavnosti in programov.

S takimi cilji je šolski sklad začel s svojim poslanstvom.

V vseh teh letih smo realizirali program šolskega sklada in v almanahu, publikaciji in zloženki predstavili poročilo.

V šolskem letu bo šolski sklad na načelu prostovoljnosti zbiral sredstva:

– od staršev, ki so se opredelili kot podporniki, bo obračunal 3-krat po 5 €,
–  z dobrodelnim koncertom,
– na dnevu športa in zabave v maju – športna sobota 2023/24,
– s sponzorskimi in drugimi sredstvi.

KAKO POSTATI ČLAN ŠOLSKEGA SKLADA?

Član šolskega sklada lahko postane vsak, ki prispeva sredstva. Višina sredstev ni pomembna, radi bi dosegli, da postane sklad v resnici šolski, kar pomeni, da vanj prispeva večina naših staršev. Poslovanje šolskega sklada vodi nadzorni odbor v skladu s Pravili šolskega sklada.

Člani nadzornega odbora so naslednji: predsednica Tanja Mrkun, Manca Mihelčič, Marjan Grilj, Greta Grošelj, Mojca Senica, Barbara Črnak Rešek, Alenka Gorjanc, Semira Ališić, Tina Košir in Nina Mulej.

Med šolskim letom se člani sestajajo vsak drugi torek, po potrebi vsak torek.

SREDSTVA LAHKO NAKAŽETE NA PODRAČUN

PRI UJP:

SI56 0110 0600 8355 603

HVALA!

Sredstva pomoči se dajejo na podlagi prošenj staršev, ki jih napišete na posebne obrazce. Obrazce starši ali otroci lahko najdete na spletni strani šole. Izpolnjeni obrazec pošljete po elektronski pošti v tajništvo ali ga osebno oddate.

Nadzorni odbor zagotavlja varnost osebnih podatkov prosilcev v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Člani nadzornega odbora se sestajajo ob zaključku koledarskega in šolskega leta.

V dobro prosilcev so možne tudi korespondenčne obravnave prošenj. Šolski sklad zaprosi za dodatna dokazila (odločba Centra za socialno delo), če niso izpolnjeni osnovni pogoji za odobritev prošnje – brezposelnost staršev, enostarševska družina, dolgotrajnejša bolniška staršev, veliko število nepreskrbljenih otrok v družini, izredne razmere.

V letošnjem šolskem letu 2023/24 bomo nadaljevali z naslednjimi cilji:

Starši boste z dopisom obveščeni, kdaj in koliko sredstev je šolski sklad odobril otroku na podlagi prošnje.

– sofinanciranje vsem učencem obisk šole v naravi, dni dejavnosti, taborov, ekskurzij in zaključnih izletov,
– izvedbo Dneva športa – Z roko v roki nisi sam,
– izvedbo dobrodelnega koncerta,
– prodaja novoletnih voščilnic (podjetjem, staršem, učiteljem),
– čistilna akcija ob svetovnem dnevu Zemlje,
– redno izvajanje dobrodelne dejavnosti,
– dražba dresa Luke Dončića,
– gledališka oz. lutkovna predstava v KD Radomlje,
– almanah,
– pomoč socialno šibkim (individualne prošnje za pomoč v višini 100 %, 70 % ali 50 %),
– pomoč poplavljenim (prehrana, dnevi dejavnosti, ekskurzije, šole v naravi, nadstandardni program),
– nadstandardni program (tabori v 3., 6., 7., 8. in 9. razredu, zaključni izleti – prevoz,
– strokovni obiski in izleti pri izbirnih predmetih, športni dan teka na smučeh v 1. razredu – ker nimajo drugih nadstandardnih dejavnosti),
– zbiralne akcije papirja (vsak 2. mesec, 1. v oktobru),
– nakup didaktičnih pripomočkov za 4. in 5. razred,
– nakup defibrilatorja,
– nakup in montaža klim (6) v učilnicah.

Zadovoljni smo, saj opažamo, da ste starši vsako leto bolj vključeni v naše delo, da cenite naša prizadevanja in da postajamo skupnost, ki skrbi za svoje člane.

Zbiralne akcije odpadnega papirja bodo vsak mesec. Izkupiček bo namenjen šolskemu skladu.

Dostopnost